ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน2560
2561256225632564
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย2,9063,1073,0462,0242,595
รายได้ทั้งหมด2,9393,1403,0712,0492,613
ค่าใช้จ่ายรวม2,7352,8672,8371,9612,376
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้20427323487239
กำไรสุทธิ17624622082237
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน1,5651,3191,1571,0371,178
สินทรัพย์รวม2,7822,4872,3412,1782,320
หนี้สินรวม1,097803696604729
ส่วนของผู้ถือหุ้น1,6851,6841,6441,5731,591
ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วย : บาท)
กำไรสุทธิต่อหุ้น0.680.970.85 0.320.91
เงินปันผลต่อหุ้น0.801.001.000.501.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น6.486.486.336.066.12
อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย : %)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น0.650.480.420.38 0.46
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม68749
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น101513515
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม6109410

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้