ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน2560
256125622563
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย2,9063,1073,0462,024
รายได้ทั้งหมด2,9393,1403,0712,049
ค่าใช้จ่ายรวม2,7352,8672,8371,961
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้20427323487
กำไรสุทธิ17624622082
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน1,5651,3191,1571,037
สินทรัพย์รวม2,7822,4872,3412,178
หนี้สินรวม1,097803696604
ส่วนของผู้ถือหุ้น1,6851,6841,6441,573
ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วย : บาท)
กำไรสุทธิต่อหุ้น0.680.970.85 0.32
เงินปันผลต่อหุ้น0.801.001.000.50
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น6.486.486.336.06
อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย : %)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น0.650.480.420.38 
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม6874
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น1015135
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม61094

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้