คุณสรรเสริญ จุฬางกูร

คุณสรรเสริญ จุฬางกูร

คุณสรรเสริญ จุฬางกูร
ประธานกรรมการ

 

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
83,115,000 หุ้น (31.99%)

ความสัมพันธ์
บิดานายทวีฉัตร จุฬางกูร และนายณัฐพล จุฬางกูร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตร : IOD
- ไม่มี

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัทประเภทธุรกิจ
2521 - ปัจจุบัน

2521 – พฤศจิกายน 2561
ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บมจ.ไทยสตีลเคเบิลผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
2515 - ปัจจุบันประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรีโรงงานประกอบเบาะรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด
2525 - ปัจจุบันประธานกรรมการ 
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ทผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย
2529 - ปัจจุบันประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรีผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทำแบบพิมพ์
2530 - ปัจจุบันประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์
2531 - ปัจจุบันรองประธานกรรมการ
กรรมการ
บจ.บางกอก อีเกิล วิงผลิตชิ้นส่วน Press Part
2531 - ปัจจุบันกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.ซัมมิท สเตียริง วีลผลิต ขาย และรับจ้างทำพวงมาลัยรถยนต์และกระปุกเกียร์รถยนต์
2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียลนำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก
2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์คผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนท่อไอเสีย
2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชั่นลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น ๆ
2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท 
แมนูแฟคเจอริ่ง
ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน
2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล 
แมนูแฟคเจอริ่ง
ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้นใยอัดและแผ่นพลาสติกเพื่อใช้ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์
2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ. ฮิตาชิ แอสเตโม ชลบุรี แมนูแฟ็กเชอริง จำกัดผลิตโช๊คอัพ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ระบบส่งกำลัง ระบบเบรค ระบบกันสะเทือนหรือระบบสติริ่ง
2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt
2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.ไทยซีทเบลท์ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัย และสายเข็มขัดนิรภัย
2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรีผลิตผ้าสำหรับหุ้มเบาะรถยนต์
2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรีผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์
2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนูแฟ็คเจอริ่ง
ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิคส์ และอื่น ๆ
2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่าผลิตน็อตพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่งผลิต ขาย แกนคอม้ารถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด
2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ทผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล็อคประตูรถยนต์ ฝากระโปรงรถยนต์, ฝากระบะท้าย, ห่วงล็อคประตู
2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้
2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรีผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่นผลิตเบาะนั่งรถยนต์
2545 - ปัจจุบัน กรรมการบจ.เอช เอส เอชลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น
2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์ผลิต นำเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพื้น หัวหมอนเบาะรถยนต์
2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
2546 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนามผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการบจ.เจ อา เค โอโตพาร์ทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่งผลิตเบรคมือรถยนต์
2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.ซัมมิท รีเทอร์ นิทโตกุ ซาวด์ พรู๊ฟผลิตเพื่อขายและส่งออกซึ่งวัสดุกันเสียงสำหรับรถยนต์
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ คันทรีคลับประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์และสอบเทียบเครื่องมือวัด วิเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบเครื่องมือ แม่พิมพ์และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
กรรมการ
บจ.ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิทประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์ 
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์
ประกอบกิจการฝึกอบรม
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบจ.สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์Coil Steel, Slitter Steel
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบจ. ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ของยานพาหนะ

ประวัติการกระทำผิด

-
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้