คุณปริญญา ไววัฒนา

คุณปริญญา ไววัฒนา

คุณปริญญา ไววัฒนา
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

 

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation Program (DAP 35/2005) 
- Audit Committee Program (ACP 9/2005)
- Director Certification Program (DCP 72/2006)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 2/2008) 
- Role of the Compensation Committee (RCC 10/2010) 

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัทประเภทธุรกิจ
1 กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบันกรรมการอิสระบมจ.สายการบินนกแอร์ธุรกิจสายการบิน
กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบันประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. นวนคร

อสังหาริมทรัพย์

มกราคม 2563 – ปัจจุบันกรรมการตรวจสอบ
มีนาคม 2561 - ปัจจุบันกรรมการอิสระ
พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบันประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

2548 - ปัจจุบันประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2548 – พฤษภาคม 2559กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการการลงทุน
ประธานกรรมการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
บมจ.ไอร่า แคปปิตอลการลงทุนบริษัทอื่น
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการการกำกับดูแลกิจการ
บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่นเทคโนโลยี และการสื่อสาร

ประวัติการกระทำผิด

-
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้