คุณปริญญา ไววัฒนา

คุณปริญญา ไววัฒนา

คุณปริญญา ไววัฒนา
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

 

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation Program (DAP 35/2005) 
- Audit Committee Program (ACP 9/2005)
- Director Certification Program (DCP 72/2006)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 2/2008) 
- Role of the Compensation Committee (RCC 10/2010) 

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัทประเภทธุรกิจ
1 กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบันกรรมการอิสระบมจ.สายการบินนกแอร์ธุรกิจสายการบิน
มีนาคม 2561 - ปัจจุบันกรรมการอิสระบมจ. นวนครอสังหาริมทรัพย์
พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบันประธานกรรมการตรวจสอบบมจ.ไทยสตีลเคเบิลผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
2548 - ปัจจุบันประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
กรรมการอิสระ
บมจ.ไทยสตีลเคเบิลผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
2548 – พฤษภาคม 2559กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
บมจ.ไทยสตีลเคเบิลผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการการลงทุน
ประธานกรรมการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
บมจ.ไอร่า แคปปิตอลการลงทุนบริษัทอื่น
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการการกำกับดูแลกิจการ
บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่นเทคโนโลยี และการสื่อสาร

ประวัติการกระทำผิด

-
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้