การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2558

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2558

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) [บริษัท] ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

          1.   อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงิน 51,960,000 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

          2.   อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 (พ.ร.บ. ฉบับแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ กำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้