2561

ปีไฟล์ดาวน์โหลด
2561รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

คำกล่าวบอกเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เอกสารแนบ 1 : แบบฟอร์มการลงทะเบียน (นำส่งโดย TSD)

เอกสารแนบ 2 : รายงานการประชุม ปี 2560

เอกสารแนบ 3 : รายงานประจำปี 2560

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดกรรมการครบวาระ

เอกสารแนบ 5 : นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ

เอกสารแนบ 6 : ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

เอกสารแนบ 7 : ข้อบังคับของบริษัท

เอกสารแนบ 8 : หนังสือมอบฉันทะ
(ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. เป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจน)
 
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เอกสารแนบ 9 : รายละเอียดกรรมการอิสระ มอบฉันทะ

เอกสารแนบ 10 : คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน

เอกสารแนบ 11 : แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

เอกสารแนบ 12 : ข้อมูลผู้สอบบัญชี

เอกสารแนบ 13 : หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
Post Date : 22 ธันวาคม 2560

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy  และ  Cookies Policy