ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “TSC Feel Good #09/2018” ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับ โรงเรียนบ้านร่องข่า จ.อุบลราชธานี เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนต่อไป

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2018 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “TSC Feel Good #08/2018” ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับให้โรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" อ.เมืองชลบุรี เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนต่อไป

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “TSC Feel Good #07/2018” ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับ โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนต่อไป

  เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2561 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “TSC บริจาคโลหิต ครั้งที่ 19 (2018)” เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ ในกิจกรรมครั้งนี้ พนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมด 56 ราย จำนวนโลหิต ที่ได้รับ 28,350 CC ซึ่งสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถึง 186 คน

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท พีทูลลิ่ง จำกัด จัดกิจกกรรม “TSC The Giving” มอบเงินมูลค่า 19,000 บาท ให้กับศูนย์สร้างโอกาสสะพานพระราม 8 (“ครูเชาว์-เชาวลิต สาดสมัย”) เพื่อต่อเติมโรงขยะรีไซเคิล สำหรับชุมชน               

 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 บริษัทไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุทน  เปรมปรี ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสส่วนงานผลิต ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์สำนักงานให้แก่สถานีตำรวจภูธรพานทอง เพื่อใช้ในงานราชการต่อไป

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) เปิดห้องออกกำลังกาย “TSC Fitness” ให้พนักงานทุกคนให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกวัน               

 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “TSC บริจาคโลหิต ครั้งที่ 18 (2017)” เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ ในกิจกรรมครั้งนี้ มีพนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมด 40 ราย จำนวนโลหิตที่ได้รับ 15,400 CC ซึ่งสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถึง 120 คน

 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “TSC Feel Good #06/2017” ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์สร้างโอกาสสะพานพระราม 8 (“ครูเชาว์-เชาวลิต สาดสมัย” ) เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ ในชุมชนต่อไป               

  เมื่อวันที่ 30/08/17 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้รวบรวมเสื้อผ้า ของใช้ อาหารแห้ง และของใช้อื่นๆ ที่พนักงานร่วมกันบริจาค นำส่งให้กับศูนย์ฯ อาสาสมัคร (Volunteers for Dad) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทางภาคอีสานต่อไป

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “TSC บริจาคโลหิต ครั้งที่ 17 (2017)” เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ ในกิจกรรมครั้งนี้ มีพนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมด 138 ราย จำนวนโลหิตที่ได้รับ 39,000 ml. ซึ่งสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถึง 270 คน               

เมื่อเดือนมกราคม 2560 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “TSC ปฏิทินเก่า เราขอ 2017” ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่พนักงานร่วมกันบริจาคให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนในการผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ต่อไป

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “TSC บริจาคโลหิต ทำดีเพื่อพ่อ ครั้งที่ 16 (2016)” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9และนำไปใช้ในการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ เป็นโอกาสได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก         

ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “TSC T-Shirt Contest 2017” เพื่อให้พนักงานได้แสดงความสามารถด้านการออกแบบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมหัวข้อ “นวัตกรรม” ของบริษัท มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 ท่าน คือ คุณศศิวิภา ไพรสันต์ (EN) คุณชนวีร์ โรจน์ดำรงการ (MK) และคุณอดิเรก พูลสวัสดิ์ (NPC)

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ตัวแทนผู้บริหาร และตัวแทนพนักงานที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม TSC Football Cup ครั้งที่ 4/2016 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ร่วมทำกิจกรรม “บริจาค TV เพื่อน้อง” ส่งมอบโทรทัศน์, กล่องรับสัญญาณดาวเทียม และอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 4 ชุด เพื่อสนับสนุนระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียนบ้านย่านซื่อ ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี

  เดือนกันยายน 2559 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “TSC ฟุตบอลคัพ ครั้งที่ 4/2016” ณ สนามฟุตบอล Kaizen (มาบโป่ง) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัล มีดังนี้      ชนะเลิศ : DELIVERY FC      รองชนะเลิศอันดับ 1 : Automobile (Auto 10 – 12, 35)      รองชนะเลิศอันดับ 2 : เมล่อนทีม (Hilex + PCP)      ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม : คุณวีระศักดิ์ ชนะรุ่งเรืองกิจ (PE)

 เมื่อเดือนกันยายน 2559 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “TSC Feel Good 05/2016” ส่งมอบเสื้อผ้า, หนังสือสำหรับเด็กและผู้ใหญ่, ของเล่นเสริมพัฒนาการ, เครื่องเขียน รวมทั้งสิ่งของต่างๆ ที่พนักงานร่วมกันบริจาคให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมต่อไป

เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม TSC Company Profile Contest 2016 เพื่อให้พนักงานได้แสดงความสามารถด้านการออกแบบ, ความคิดสร้างสรรค์, การทำงานเป็นทีม และการนำเสนอ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้กับพนักงานได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัท ผลการประกวดเป็นดังนี้      รางวัลชนะเลิศ : Winnovation Team จากฝ่ายการตลาด

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “TSC บริจาคโลหิต เพื่อแม่หลวง ครั้งที่ 15 (2016)” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อนำไปใช้ในการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้เรียนเชิญวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารจัดการเงิน, การจัดการหนี้สิน และภัยทางการเงิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน ตลอดจนพนักงานสามารถนำความรู้ไปสื่อสารในหน่วยงานตนเองต่อไป

เมื่อเดือนกันยายน 2558 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ร่วมทำกิจกรรม “TSC Feel Good ครั้งที่ 4 (2015)” การส่งมอบหนังสือ, ของเล่นเสริมทักษะ และเครื่องเขียน ให้กับโรงเรียนบ้านบางแสม รวมทั้งมอบยาสามัญประจำบ้าน, เวชภัณฑ์ทางการแพทย์, จัดมุมนมแม่ และพื้นที่ตรวจพัฒนาการเด็ก ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะลอย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ส่วนหนึ่งได้รับการบริจาคโดยพนักงาน และบริษัทร่วมสมทบ เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา และสาธารณสุขในพื้นที่ชุมชนรอบข้าง               

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “TSC บริจาคโลหิต เพื่อพ่อหลวง ครั้งที่ 12" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นโอกาสที่ได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “TSC ธรรมะเดลิเวอรี่” การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ธรรมะในชีวิตประจำวัน” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรม การวางแผนใช้เงินอย่างระมัดระวัง และการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเหมาะสม               

พฤษภาคม 2558 ทางบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม "TSC ดูหนังครั้งที่ 6" โดยการนำพนักงานไปชมภาพยนตร์เรื่อง “อเวนเจอร์ส มหาศึกอัลตรอนถล่มโลก” ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็ก สาขาอมตะนคร โดยมีการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ในราคาพิเศษ รายได้ทั้งหมดทางบริษัทฯ จะนำไปซื้อของใช้จำเป็น เพื่อมอบแด่ทหารชายแดนใต้ ณ ค่ายสิรินธร จ. ปัตตานี

เมื่อเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2015 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม TSC ดันดารา 2015 (การประกวดร้องเพลง) เพื่อให้พนักงานได้แสดงความสามารถ รวมทั้งเป็นการสร้างความสนุกสนาน และความสัมพันธ์ให้กับพนักงานได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัท ซึ่งผู้ชนะในการประกวดคือ        รางวัลชนะเลิศ : คุณวิทยา อินเลิศ จาก DELIVERY        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : คุณฝนสิริ สมศักดิ์ จาก MARKETING        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : คุณอำพล คำพิกุล จาก PLANNING  

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ทางบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมชื่อ “TSC บริจาคโลหิต 1/2556ทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนีนาถ" เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมกันทำความดี และเป็นการเตรียมการสำรองโลหิตไว้ในยามฉุกเฉิน เพื่อนำมาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล               

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 คุณสิริณา พัฒนะเมลือง ผู้จัดการทั่วไปส่วนงานบริหารธุรกิจ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้มในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่แต่กำเนิด ให้ได้รับการผ่าตัดและรักษาทางการแพทย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้เด็กๆ มีรอยยิ้มใหม่ และได้รับโอกาสที่ดีในอนาคต.

 กันยายน 2557 ตัวแทนผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ร่วมทำกิจกรรม “TSC Feel Good 02/2014” ส่งมอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียน หนังสือสำหรับเด็กและเครื่องเขียนให้กับโรงเรียน รวมทั้งมอบชั้นวางหนังสือให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ อ.พานทอง และ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี รวมทั้งบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆ ที่ได้รับจากพนักงานให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมต่อไป

    เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “TSC บริจาคโลหิต 02/2014 เพื่อแม่หลวง” เปิดรับบริจาคโลหิตด้วยรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่      กิจกรรมได้รับความสนใจจากพนักงานจำนวนมาก ที่ต้องการทําบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นโอกาสได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์อีกด้วย               

 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ธรรมะกับการทำงาน” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ให้พนักงานสามารถนำหลักธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

            ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม 2557 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสที่บริษัทก่อตั้งมาครบรอบ 36 ปีฯ เช่น การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง, การจับฉลากแจกรางวัลพนักงาน, การประกวดภาพถ่าย และคำคม                ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว นอกจากจะสร้างความสุข และความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กรให้แน่นแฟ้นขึ้นด้วย           

          เมื่อ วันที่ 4 มิถุนายน 2557 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้เรียนเชิญวิทยากรจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองชลบุรี 1 ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรู้ทางภาษีอากร สำหรับผู้บริหาร” เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการบริหารภาษีส่วนบุคคลให้กับผู้บริหาร สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และสื่อสารไปยังพนักงานต่อไป

 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยาเสพติด และภัยใกล้ตัว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายจากยาเสพติด ที่จะสามารถนำภัยร้ายมาสู่ตนเอง และครอบครัว ตลอดจนพนักงานสามารถนำความรู้ไปสื่อสารภายในหน่วยงานตนเอง และครอบครัวต่อไป

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ การใช้ยา และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทราบถึงประโยชน์ และหลักการใช้ยา ,การดูแลสุขภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งนำความรู้ที่ได้รับปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 ตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ร่วมทำกิจกรรม “TSC Feel Good 01/2014” ส่งมอบโต๊ะ เก้าอี้จากโครงการ 3R และหนังสือสำหรับเด็กพร้อมชั้นวางจากโครงการ TSC Big Book Big Heart รวมทั้งช่วยกันทาสีและปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนวัดอัมพวนาราม จ.ชลบุรี               

  เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมวันครอบครัวประจำปี 2556 ณ สวนสนุกดรีมเวิล์ด อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี โดยมีพนักงานและครอบครัวเข้าร่วมประมาณ 2,300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในบริษัทฯ

 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุน 50,000 บาท จากการทำกิจกรรมภายในบริษัทและการจำหน่ายสินค้า TSC Collection ให้กับชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อนำไปร่วมปรับปรุงสนามวอลเล่ย์บอล และภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง อ. บ่อไร่ จ. ตราด  

ระหว่างเดือนกันยายน– ตุลาคม 2556 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “TSC ฟุตบอลคัพ 2013” ณ สนามฟุตบอลในร่ม  พีค สกอร์ คลับ (อมตะนคร) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ซึ่งทีมที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศคือ “Auto 10-12 & W/R” และจัดให้มีการทายผลการแข่งขัน ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานอย่างมาก

 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 บริษัทไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดการแข่งขัน “TSC โบว์ลิ่ง 2013” ณ เมเจอร์โบว์ลฮิต สาขาบิ๊กซี ชลบุรี ซึ่งปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกายสร้างความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในบริษัทฯ               

งานกีฬาโบล์ลิ่งประจำปี ของ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสริศ พัฒนะเมลือง - กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัทฯ เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่ง ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ เมเจอร์ โบว์ลฮิต สาขาบิ๊กซีชลบุรี โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในบริษัทฯ

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาชาว TSC ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอเมือง วัดสิงห์ และอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยได้มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มจำนวน 2,000 ชุด พร้อมทั้งข้าวสารและของใช้จำเป็นอื่นๆ ให้ส่วนกลางของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในครั้งนี้               

ระหว่างวันที่ 5 - 28 กันยายน 2554 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “TSC ฟุตบอลคัพ ครั้งที่ 1” ณ สนามฟุตบอลในร่ม พีค สกอร์ คลับ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้การออกกำลังกาย สร้างความสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา                กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากพนักงานเป็นอย่างดี โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม และทีมที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศในปีแรกได้ก็คือ “Vernier พิฆาต” จากฝ่ายควบคุมคุณภาพ และเพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กิจกรรม บริษัทฯ ยังจัดให้พนักงานร่วมทายผลการแข่งขัน ซึ่งมีพนักงานร่วมทายผลจำนวนมาก

วันที่ 23 กันยายน 2554 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “TSC โบว์ลิ่ง” ณ เมเจอร์ โบว์ลฮิต สาขาบิ๊กซีชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้การออกกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน               

เพื่อเป็นการต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “ไปรษณีบัตรส่งรักถึงแม่” ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานได้บอกรักแม่และเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม TSC หล่อเทียนพรรษาขึ้น โดยมีผู้บริหารและพนักงานร่วมกันหล่อเทียน เพื่อจะนำถวายวัดสำหรับใช้ในเทศกาลเข้าพรรษาต่อไป                กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้พนักงาน ได้มีส่วนร่วมและใกล้ชิดกับประเพณีทางพระพุทธศาสนา ซึ่งการหล่อเทียนนี้เสมือนกับการหลอมความสามัคคีของพนักงานทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน                กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรม และการบริจาคเงินเพื่อนำไปสมทบทุนการจัดกิจกรรม TSC ทอดผ้าป่า ประจำปี 2554               

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “TSC Movie Night ครั้งที่ 2” ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็ก สาขาอมตะนคร โดยนำพนักงานจำนวน 400 คน ร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง “Pirates of the Caribbean 4 ตอน ผจญภัยล่าสายน้ำอมฤตสุดขอบโลก” พนักงานได้รับความสนุกสนานจากการชมภาพยนตร์ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งบริษัทฯ จะจัดให้มีกิจกรรมเช่นนี้อีกในครั้งต่อไป

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2554 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “TSC พิทักษ์ทะเล” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จ. สมุทรปราการ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและเป็นการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติบริเวณป่าชายเลน                ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้รับความสุข ความประทับใจ และความสามัคคี ทางบริษัทฯ จะจัดให้มีกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ ในครั้งต่อไป

               เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2554 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “TSC Mini Half Marathon” ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 7 – 8 ระยะทาง 6 กิโลเมตร โดยวัตถุประสงค์ของการจัดวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์                กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากพนักงาน ลูกค้า ตลอดจนผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับปีที่แล้ว รายได้จากกิจกรรมนี้ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำเข้าสมทบสำหรับงานทอดกฐินประจำปี ที่ทางบริษัทฯ จะจัดขึ้นต่อไป ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วม และให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้               

วันที่ 17 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด นำโดยคุณสวัสดิ์ สุขะอาจิณ ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานคุณภาพ และตัวแทนพนักงาน และชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ และปรับปรุงห้องพยาบาลให้โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม จ. ชลบุรี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้