ข่าวสาร

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายฉัตรชัย เอียสกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้ารับรางวัลหุ้นยั่งยืนจากนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลด้านความยั่งยืน 2561 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล 2017 Q Award Excellent Quality Status Recognition จาก Auto Alliance (Thailand)Co., LTD.

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทใน ไตรมาส 2/2561 แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล 2017 The Best Quality & Delivery Performance Supplier จาก Siam Aisin Co., Ltd.

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตร Award of Quality 2017 จาก Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. ในด้านคุณภาพ “Zero defect” ตลอดปี 2017

ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 และขออนุมัติดำเนินการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระที่ได้แจ้งตามหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอหรือไฟล์นำเสนอได้ที่ http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=2&subid=3&sub2id=1   

 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) รวมใจเป็นหนึ่งยืนสงบนิ่งแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน ก่อนถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยเรื่องราวของพระองค์ท่านจะสถิตย์อยู่ในใจของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายปริญญา ไววัฒนา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้ารับรางวัลหุ้นยั่งยืนจากนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลด้านความยั่งยืน 2560 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ  

ด้วยความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) รวมใจเป็นหนึ่งยืนสงบนิ่งแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน ก่อนถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยเรื่องราวของพระองค์ท่านจะสถิตย์อยู่ในใจของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลคุณภาพดีเยี่ยม ประจำปี 2016 จากบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทยสตีลเคเบิลจำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือการที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจทำงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมเข้าเยี่ยมชม บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นโอกาสเรียนรู้, แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลในหัวข้อ คุณภาพดีเยี่ยม จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทใน ไตรมาส 2/2560 แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลในหัวข้อ การจัดส่งดีเยี่ยมสำหรับกลุ่ม Spare Part จากบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 และขออนุมัติดำเนินการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระที่ได้แจ้งตามหนังสือเชิญประชุม

   คณะผู้บริหารประกอบด้วยคุณสุทน เปรมปรี ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสส่วนงานผลิต , คุณวุฒิชัย อินแป้น ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต และพนักงานฝ่ายวางแผนการผลิต ได้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานการผลิตแบบโตโยต้า ประจำปี 2559 จัดโดยชมรมความร่วมมือโตโยต้า ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา           ทีมงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลการเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยของชมรมความร่วมมือโตโยต้า ประจำปี 2016 ในการประชุม The 11st TCC Safety Activity 2016 Final Conferenceโดยได้รับความไว้วางใจจากชมรมความร่วมมือโตโยต้า ให้เป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำและตรวจประเมินให้บริษัทในกลุ่ม Supplier ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดลูกค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับพนักงาน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 Young Presidents’ Organization จากประเทศมาเลเซีย และผู้บริหาร TN Group เข้าเยี่ยมชมบริษัท ไทยสตีล เคเบิล จำกัด (มหาชน) ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต โดยมีคุณสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ต้อนรับ

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “GM Supplier Quality Excellence Award 2015” ซึ่งเป็นรางวัลยอดเยี่ยมด้านคุณภาพ จาก บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายปริญญา ไววัฒนา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

              บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2559 (ระดับประเทศ) ประเภท "รางวัลต่อเนื่องกัน 1-4 ปี ระดับทอง” ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร                  บริษัทฯ ดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยยึดการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากล รวมถึงการผลักดันและรณรงค์ให้ทุกฝ่ายเกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน อีกทั้งการสนับสนุนจากผู้บริหารในการมุ่งสู่เป้าหมายการลดการประสบอันตรายจากการทำงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุขโดยอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย จนได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตมติให้การรับรอง “บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

     วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน “ระบบอัดอากาศ”

     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 คุณสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการผู้จัดการ ได้นำคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)เพื่อร่วมหารือความร่วมมือในการดำเนินการงานวิจัยในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์โดยมี ดร.จุลเทพ ขจรไชยกุล ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยด้านต่างๆ

          เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คุณสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการผู้จัดการ ได้นำคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของทางวิทยาลัย และร่วมหารือความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์โดยมี ผศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีและผู้บริหารของคณะให้การต้อนรับ

     ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทใน ไตรมาส 2/2559 แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน

     วันที่ 27 เมษายน 2559 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจำนวน 60 คน จากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) โดยนักศึกษาได้มีโอกาสประสานแนวคิดทางวิชาการกับสภาพการทำงานจริงที่พบเห็นในการศึกษาดูงาน และได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัตินอกห้องเรียน

 วันที่ 31มีนาคม 2559 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “J.I.T.Service Parts Supplier Performance Award” ครั้งที่ 22 จากบริษัท โตโยต้า พาร์ทเซ็นเตอร์ เอเชีย แปซิฟิคเป็นรางวัลทางด้านการประกันคุณภาพยอดเยี่ยม

            ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 และขออนุมัติดำเนินการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระที่ได้แจ้งตามหนังสือเชิญประชุม           ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดวิดีโอหรือไฟล์นำเสนอได้ที่ http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=2&subid=3&sub2id=1 

             บริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้บริษัทได้กำหนดขั้นตอนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และคู่ค้า ต้องปฏิบัติตาม "นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น" โดยทั่วกัน

"คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" ของบริษัทไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) บริษัทจะร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด โดยจะดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอนตามหลักการสากล

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) [บริษัท] ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้           1.   อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงิน 51,960,000 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)           2.   อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 (พ.ร.บ. ฉบับแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ กำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2558 โดยได้เข้าร่วมประกวดในปีนี้เป็นปีแรก ซึ่งที่ผ่านมามีการผลักดัน และรณรงค์ให้ทุกฝ่ายเกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน และร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายของการลดการประสบอันตรายจากการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลให้การเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21พฤศจิกายน 2557 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลชนะเลิศ"TCC-HRD ระดับ Graduateประจำปี 2557”จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (TMAP-EM) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาความรู้และทักษะการทำงานรวมทั้งพัฒนาความเป็นผู้นำของระดับหัวหน้างานส่วนงานผลิต

               บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมการดำเนินกิจกรรม TCC Safety Activity ในโครงการ Safety Machine Activity ซึ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรให้ปลอดภัย ตามข้อกำหนดของ โตโยต้า มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (TMAP-EM) ตั้งแต่ปี 2013                โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องจนบรรลุเป้าหมายตามข้อกำหนด โดย TSC ได้รับผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับ A ซึ่งเป็น 1 ใน 5 บริษัท จากกลุ่มบริษัทผู้ผลิตของ TMAP-EM ทั้งหมดร่วมร้อยบริษัท และได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นำเสนอผลงานในการประชุม“The 9th TCC-Safety Activity 2014 Final Conference” ที่ผ่านมา

วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มอบรางวัลการจัดการโลจิสติกส์ดีเด่นประจำปี 2557 ให้กับบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ที่สามารถจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) นำคณะเจ้าหน้าที่สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณชูทอง พัฒนะเมลือง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณไชยยันต์ สาวนะชัย รองกรรมการผู้จัดการร่วมกันต้อนรับ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบรางวัล Top Supplier Award ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับ  ผู้ผลิตที่มีกิจกรรมลดต้นทุนทางด้านวิศวกรรม (VA/VE) ดีเด่นประจำปี 2557 ให้กับบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “GM Supplier Quality Excellence Award 2014”จาก บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นรางวัลผู้ส่งมอบชิ้นส่วนที่มีผลงานคุณภาพยอดเยี่ยมประจำปี 2014

              วันที่ 29/09/14 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการรับรองให้กับอุตสาหกรรมที่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

         วันที่ 18 กันยายน 2557 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “Thailand Corporate Brand Rising Star” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Manager online และ www.settrade.com ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดประจำปี 2557 ประเภทหมวดสินค้าอุตสาหกรรม

             ในวันที่ 11 กันยายน 2557 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทใน ไตรมาส 3/2557 แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน

วันที่ 3 มิถุนายน 2557 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “Quality Award – Quality Improvement of the year 2013” จาก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นรางวัลสำหรับการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านคุณภาพ”

    เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Summit Chugoku Seira, Complete Auto Rubber และ Complete Auto Parts จัดทำโครงการ “TSC แฟชั่นสัญจร” โดยรับบริจาคเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายจากพนักงาน เพื่อมอบให้กับ “มูลนิธิกระจกเงา”

          ในงานประชุมประจำปีของ บริษัท โตโยต้า พาร์ทเซ็นเตอร์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด (TPCAP) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม บริษัทได้รับมอบรางวัลประสิทธิภาพความถูกต้องประจำปี 2556               

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “Cost Reduction Award 2012” จาก Thai Yamaha Motor Co., Ltd. ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ทำกิจกรรมลดต้นทุนด้าน Value Analysis/Value Engineering ได้ตามเป้าหมายเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 บริษัทได้จัดกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ผ่านการถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และขออนุมัติดำเนินการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระที่ได้แจ้งตามหนังสือเชิญประชุม

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 TSC PCL ได้รับประกาศนียบัตร “2023 TCC Safety Activity as Assistant Task Force” เพื่อขอบคุณในการสนับสนุนกิจกรรม จาก บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

TSC ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2023 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ด้วยการคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2566 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล "Supplier Quality Excellence Award 2022" จากลูกค้า General Motors

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2023 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่เกียรติคุณ "สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมและร่วมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี" โดยวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2023 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล "Component category" จาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2023 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล "Engine & Drive category " จาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้