Dividend Policy & Payment

Dividend Policy & Payment
Minimum of 25% of net profit appropriated for various reserves (with additional conditions)
X-DatePayment DateDividend
(Baht/Share)
Dividend
(Baht/Share)
Dividend
(Baht/Share)
25/05/202209/06/20220.4001/10/21 - 31/03/22Interim-Dividend 2022
04/02/202225/02/20220.6001/04/21 - 31/09/21Dividend 2021
25/05/202109/06/20210.4001/10/20 - 31/03/21Interim-Dividend 2021
29/01/202119/02/20210.5001/10/19 - 30/09/20Dividend 2020
---01/10/19 - 31/03/20Omitted Interim Dividend payment 2020
29/01/202021/02/20200.6001/10/18 - 30/09/19Dividend 2019
05/23/201906/07/20190.4001/10/18 - 31/03/19Interim Dividend 2019
01/29/201902/21/20190.6001/10/17 -30/09/18Dividend 2018
5/23/20186/8/20180.401/10/17 - 31/03/18Interim Dividend 2018
1/26/20182/22/20180.5501/10/16 - 30/09/17Dividend 2017
1/26/20186/9/20170.2501/10/16 - 31/03/17Interim Dividend 2017
1/27/20172/23/20170.2501/10/15 - 30/09/16Dividend 2016
5/25/20166/10/20160.2501/10/15 - 31/03/16Interim Dividend 2016
2/1/20162/25/20160.301/10/14 - 30/09/15Year 2015
5/25/20156/12/20150.201/10/14 - 31/03/15Interim Dividend 2015
1/30/20152/26/20150.501/10/13 - 30/09/14Year 2014
1/31/20142/27/20140.501/10/12 - 30/09/13Year 2013
5/22/20136/7/20130.301/10/12 - 31/03/13Interim Dividend 2013
2/5/20132/22/20130.501/01/12 - 30/09/12Year 2012
3/30/20125/25/20120.501/01/11 - 31/12/11Year 2011
8/26/20119/15/20110.301/01/11 - 30/06/11Interim Dividend 2011
3/10/20115/27/20110.501/01/10 - 31/12/10Year 2010
8/26/20109/15/20100.301/01/10 - 30/06/10Interim Dividend 2010
 5/24/20100.501/01/09 - 31/12/09Year 2009
 5/22/20090.501/01/08 - 31/12/08Year 2008
 5/22/20080.501/01/07 - 31/12/07Year 2007
 5/22/20070.501/01/06 - 31/12/06Year 2006
 5/22/20060.401/01/05 - 31/12/05Year 2005
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้